Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač-mechatronik

Ekologizace ve výrobním procesu, seminář o odpadech, odpadovém hospodářství

Akce: Ekologizace ve výrobním procesu, seminář o odpadech, odpadovém hospodářství

Místo:    Zlín (Magistrát města Zlína, budova radnice, nám. Míru 12)

Datum: 6. října  2011

 

Účastníci:

MS – 3 – Marek Lukáš, Rostislav Číž, Rostislav Mikel

 

Náplň akce:

-          skladba a produkce komunálních odpadů v České republice

-          způsoby a zařízení pro nakládání s komunálními odpady

-          systém EKO-KOM, využití v průmyslové výrobě

-          spalovny, skládky, zpracování odpadů z průmyslu

-          třídící linky, dotříďování odpadu

-          zásady správného třídění odpadů

-          recyklace a znovuvyužití papíru, skla, kovů, PET láhví, plastů, nápojových kartonů

-          exkurze ve firmě REFLEX Zlín, s. r. o.

 

 

 

 

Ing. Michal Horalík, 7. 10. 2011Page generated in 0.0789 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál