Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač-mechatronik

Exkurze žáků do firmy TAJMAC-ZPS, a.s.

 

Datum:                        12. října 2011

Místo:                          TAJMAC - ZPS, a. s. ZLÍN

Akce:                    Exkurze zaměřená na environmentální výchovu

ve výrobně pro žáky strojírenských oborů

 

Účastníci:                    třídy MS - 3, M - 2, MO - 1

 

Pedagogický dozor:           Ing. Lidmila Zezulková, Stanislav Zezulka, Ing. František Petrů, Petr Remeš

 

Exkurze žáků byla zaměřena na environmentální výchovu ve strojírenské výrobě. V rámci tohoto programu měli řáci možnost seznámit se s vývojem konstrukcí výrobků zaměřenou na minimalizaci jejich negativního dopadu na životní prostředí. Výrobce obráběcích strojů TAJMAC-ZPS Zlín se u svých obráběcích center touto problematikou zabývá v celé řadě oblastí.

Například v oblasti ekodesignu se zaměřil na zpracovávané materiály, nebezpečí způsobené látkami při obráběcím procesu (olejové mlhy, prach), na požadavky elektromagnetické a akustické emise, na úsporu energie v době, kdy stroj nepracuje, nasazení tukového mazání pohyblivých částí stroje místo olejového mazání apod.

 

Cílem exkurze žáků je tedy pochopit, že postupující vývoj nových produktů si žádá snižování zátěže životního prostředí a ekologičnost se stává nejen kategorickým imperativem pro výrobce strojů, ale také stále více přirozenou vlastností nových výrobků.

 

 

Ing. Lidmila ZezulkováPage generated in 0.0797 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál