Rovná šance

Hodnocení nabídek

Dne 9. 6. 2011 byla pro posouzení nabídek k zakázce „Nákup ICT pro projekt Rovná šance jmenována čtyřčlenná hodnotící komise.

Hodnotící komise se sešla dne 14. 6. 2011 v 8:00 hodin na základě svolání zadavatele na svém prvním jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

K výběrovému řízení byly doručeny nabídky 3 uchazečů, které hodnotící komise posuzovala jak po formální, tak po věcné stránce. Hodnocení nabídek proběhlo podle kritérií stanovených zadavatelem ve výzvě k podání nabídky. Jednotliví uchazeči byli o výsledku hodnocení jejich nabídek informováni. 

Následně byla s vítězným uchazečem uzavřena Kupní smlouva na dodávku zboží.Page generated in 0.0949 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál