Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač-mechatronik

Otevřený dopis - závěr konference firem

Otevřený dopis jako závěr Konference na podporu řemesel ze dne 19. října 2011 na SOŠ Slavičín

Vážení příznivci a přátelé středního odborného vzdělávání,

v rámci uvedeného projektu proběhla ve čtvrtek 19. října 2011 konference na podporu řemesel a odborného vzdělávání za přítomnosti předsedy Krajské hospodářské komory Ing. Zdeňka Lukšíka CSc., starosty Slavičína Ing. Jaroslava Končického, předsedy Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Zlínského kraje PaedDr. Petra Navrátila, zástupců základních a středních škol, regionálních firem a sociálních partnerů.

Na konferenci byl projednán především demografický vývoj v regionu, jeho důsledky pro střední odborné školství a následný dopad na regionální firmy v oblasti zaměstnanosti odborně vzdělaných absolventů středních škol.

Jak konstatoval jeden z účastníků, střední školy pouze shání "ovečky" pro naplnění školy a tříd. Cílem je získání finančních prostředků, mnohdy bez ohledu na potřeby společnosti, zájem a potřeby regionálních firem, často i rodičů a žáků. Firmy v našem regionu nabízí perspektivní a dobře placená zaměstnání, ale především odborně vzdělaným lidem se zájmem pracovat, dále se vzdělávat a plnit si své povinnosti. Je tedy nutné směřovat aktivity firem už do oblasti základního školství a následné spolupráce se středními odbornými školami.

Vážení přátelé,

dokažte pojmenovat své podnikatelské zájmy v delším časovém období a tyto promítněte do kariérového poradenství na základních školách a následně do spolupráce s těmi středními odbornými školami, které Vám budou garantovat právě Vaše potřeby. Nástrojem mohou být trvalé propagační materiály Vašich firem na základních školách, exkurze žáků ve firmách, návštěvy odborníků Vašich firem na základních školách, seznámení žáků s perspektivou Vaší firmy, jejím výrobním a sociálním programem. Důležitá je soustavná aktualizace Vašich internetových stránek a jejich náplně především pro tuto věkovou skupinu.

Pouze společným úsilím regionálních firem jako budoucích zaměstnavatelů, základních a středních škol a dalších sociálních partnerů lze eliminovat demografický vývoj v regionu. Dnes postihuje především odborné školství a výuku řemesel na středních odborných školách, zítra postoupí nedostatek kvalifikovaných lidí až k Vašim firmám. Jak na jednání několikrát zaznělo, v současné době již není problém zajistit strojové a materiální vybavení firem na světové úrovni, ale získat odpovídající odborně vzdělané pracovníky.

Věřím, že toto jednání, které zcela jistě není poslední, je začátkem nové spolupráce na všech uváděných úrovních s cílem zkvalitnění odborného vzdělávání a řemesel především pro potřebu regionálních malých a středních firem a tím následovně zlepšení životních podmínek a zaměstnanosti v regionu. Do této nelehké práce přeji všem zúčastněným hodně sil a úspěchů.Mgr. Jaroslav Vrba
zástupce statutárního orgánu SOŠ Slavičín

 

foto z konferencePage generated in 0.0762 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál