Prohloubení přípravy žáků strojírenských oborů na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou

Předání ceny vítězi soutěže

11:00 - předání ocenění vítězi soutěže "Výukové centrum - soutěž mladých strojařů v programování CNC strojů" v kategorii soustružení - Vladislavu Dufkovi (třída MS-4), za přítomnosti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Zlínského kraje, partnerské školy Dubnica nad Váhom a města Slavičín (Mgr. Vrba)

Slavnostní předání cen za účasti VIP hostů

Dne 10. 11. 2011 se v tělocvičně školy uskutečnilo, za přítomnosti všech žáků a pedagogů, slavnostní předání cen vítězi celostátní soutěže v programování řídicího sytému FANUC Vladislavu Dufkovi, žáku třídy MS-4.

Že šlo o zcela mimořádnou událost, dokazuje i seznam hostů, kteří se slavnostního aktu zúčastnili. Zlínský kraj zastupoval Mgr. Josef Slovák, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. Dále byli přítomni dva zástupci  Svazu strojírenské technologie Ing. Pavel Čáp a Ing. Leoš Mačák, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Ladislav Ondřej, ředitel společnosti FANUC FA CZ s.r.o. Ing. Rostislav Novák, dva zástupci z partnerské školy v Dubnici n.Váhom Ing. Miroslav Dziak a Ing. Peter Stráňava,  ředitel GJP Slavičín Mgr. Josef Maryáš a zástupce Slavičína, místostarosta Ing. Pavel Pinďák.

Po slavnostním aktu  následovalo pracovně-společenské setkání všech výše zmíněných hostů  a zástupců města Slavičín v salonku zámku ve Slavičíně.

V souvislosti s touto soutěží ještě připomínáme, že v rámci realizace projektu přeshraniční spolupráce SR-ČR "Prohloubeni přípravy žáků strojírenských oboru na jejich budoucí povolání spoluprací s partnerskou školou" jsme na naší straně pořídili CNC soustruh s řídicím systémem FANUC a v rámci aktivity "Školení pedagogických pracovníků na programování CNC stroje" jsme rovněž získali programovací software FANUC Manual Guide.  Díky realizaci tohoto společného projektu tak mají naši žáci v odborném výcviku  možnost učit se programovat moderní CNC stroje za pomoci nových softwarových nástrojů, což je další výborný přínos pro uplatnitelnost na trhu práce.

Mgr. Jana Kubíčková

Všechny fotografie


Page generated in 0.1215 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál