Moderní strojařina pro dospělé

O projektu

 

Název projektu Moderní strojařina pro dospělé
Číslo projektu CZ.1.07/3.2.03/04.0047
Název příjemce Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín
Datum zahájení realizace 1. 10. 2012
Datum ukončení realizace 28. 2. 2015
Plánovaný rozpočet projektu 2 626 945,- Kč

 

Popis projektu

Obecným cílem projektu je podpořit kvalitu, dostupnost a rozsah nabídky dalšího vzdělávání v Gymnáziu JP a SOŠ Slavičín v oblasti moderního strojírenství a zvýšit odborné znalosti lektorů vzdělávání dospělých ve využívání moderních technologií.

Hlavním cílem projektu je přiblížit cílové skupině dnešní moderní technologie, které se využívají ve strojírenské výrobě a účastníkům dalšího vzdělávání umožnit rozšířit si svou kvalifikaci v jednotlivých výukových modulech a zlepšit tak své postavení na trhu práce.

Projekt je zaměřen na uchazeče, kteří jsou vyučeni ve strojírenských oborech nebo dosáhli středního vzdělání technického charakteru, mají základní znalosti ovládání PC a chtějí si své dosavadní znalosti rozšířit o znalosti nových technologií, metod a výrobních postupů, které předchozí výuka nemohla zahrnout.

Cílovou skupinu chceme vést k tvořivému přístupu při řešení odborných problémů, protože jedině takové úkoly ji připraví na řešení situací, se kterými se setká v běžné výrobní praxi. Toho bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích cílů seznámení a zaškolení účastníků vzdělávání:

Aktivity projektu reagují na poptávku vzdělávacích potřeb zaměstnavatelů v oblasti strojírenství a jejich realizace zajistí větší kvalitu a dostupnost dalšího vzdělávání v tomto oboru. Realizace projektu navazuje na znalosti a dovednosti účastníků získané v rámci počátečního vzdělávání, zároveň však nabízí výuku nových technologických metod a postupů využívaných v dnešní strojírenské výrobě, se kterými se cílová skupina doposud neměla možnost seznámit.

 

Klíčové aktivity

 

Číslo aktivity: 01 - Programování CNC - FANUC

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Škola disponuje dvěma CNC obráběcími stroji s řídícím systémem Fanuc pro výuku seřizování a obsluhy CNC stroje. V rámci realizace této aktivity škola zakoupí licenci moderního software FANUC NCGuide, který je potřebný pro výuku programování CNC strojů s řídícím systémem FANUC. Následně bude tento pořízený software instalován na pracovní stanice, které budou rovněž v rámci aktivity zakoupeny a instalovány. Poté budou v obsluze pořízeného systému externím dodavatelem dvoukolově proškoleni lektoři dalšího vzdělávání - 5 osob a následně bude vytvořen pracovní sešit pro modul výuky "Programování CNC - FANUC".

Vytvořený výukový modul je směřován na získání praktických kompetencí v programování strojů s řídícím systémem FANUC. Účastníci vzdělávání budou umět:

Vytvořený výukový modul přímo navazuje na RVP a ŠVP oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač.

Náklady na realizaci aktivity zahrnují především náklady na pořízení licence programovacího software FANUC NCGuide a pořízení ICT techniky (10 počítačů, 1 notebook, 1 tiskárna).

Realizace aktivity zahrnuje rozšiřující specializační školení lektorů dalšího vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí a dovedností lektorů v oblasti tvorby programů pro řídící systém FANUC. Tohoto školení se zúčastní 5 lektorů - zaměstnanců školy. V nákladech na realizaci aktivity jsou obsaženy jak náklady na realizaci školení, tak také osobní náklady odborných zaměstnanců (lektorů dalšího vzdělávání) při tvorbě výukového modulu a podpůrných studijních podkladů a jejich vydání pro následné využití cílovou skupinou. V aktivitě jsou rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

 

Číslo aktivity: 02 - Seřízení a obsluha CNC stroje

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude vytvořen výukový modul "Seřízení a obsluha CNC stroje" pro účely praktického seznámení účastníků dalšího vzdělávání s prací na moderním CNC stroji.

Účastníci vzdělávání se seznámí se stavbou CNC stroje, charakteristikou a popisem řídícího systému a se základy ISO kódu. Osvojí si základní pojmy z NC řízení (souřadný systém stroje, posunutí počátku, korekce, blok, formát bloku význam základních G a M funkcí v ISO kódu technologická dokumentace pro CNC technologii, základní pracovní režimy a jejich možnosti u CNC řídících systémů) a při praktických ukázkách se seznámí se základními činnostmi při seřizování nástrojů a přípravě CNC stroje pro obrábění.

Získané poznatky si účastníci procvičí na konkrétním příkladu seřízení CNC stroje pro obrábění jednoduchého dílu a jeho výrobou.

Vytvořený výukový modul přímo navazuje na RVP a ŠVP strojírenských oborů 23-56-H/01 Obráběč kovů a 23-45-L/01 Mechanik seřizovač.

Realizace aktivity zahrnuje rozšiřující specializační školení lektorů dalšího vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí a dovedností lektorů v oblasti seřizování, programování a obsluhy CNC strojů. Tohoto školení se zúčastní 5 lektorů - zaměstnanců školy, školitelem lektorů bude odborný dodavatel. V nákladech na realizaci aktivity jsou obsaženy jak náklady na realizaci školení, tak také osobní náklady odborných zaměstnanců (lektorů dalšího vzdělávání) při tvorbě výukového modulu a podpůrných studijních podkladů a jejich vydání pro následné využití cílovou skupinou. V aktivitě jsou rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

 

Číslo aktivity: 03 - Moderní metody řezání materiálu a popisování dílů laserem

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Strojírenské firmy v regionu využívají ve výrobě plechových dílů moderní technologie řezání materiálu pomocí laserových strojů.

Pro podporu výuky dalšího vzdělávání dospělých a získání praktických kompetencí ve využití, obsluze a práci s těmito moderními technologiemi bude v rámci realizace aktivity pořízen řezací a popisovací laser. V obsluze a programování tohoto stroje bude odborným dodavatelem proškoleno 5 lektorů dalšího vzdělávání a bude vytvořen studijní materiál pro podporu výuky práce na tomto zařízení.

Vytvořený výukový modul je směřován na získání praktických kompetencí v obsluze a programování řezacího a popisovacího laseru a přímo navazuje na RVP a ŠVP oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač.

Účastníci vzdělávání se seznámí s:

Účastníci vzdělávání budou umět:

Výsledek vzdělávání bude ověřen praktickým předvedením výroby dílu a jeho popis laserovým paprskem na pořízeném laserovém stroji.

Náklady na realizaci aktivity zahrnují především náklady na pořízení řezacího a popisovacího laseru v rámci křížového financování. Realizace aktivity zahrnuje rozšiřující specializační školení lektorů dalšího vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí a dovedností lektorů v oblasti využití laserových systémů ve výrobě. Tohoto školení se zúčastní 5 lektorů - zaměstnanců školy. V nákladech na realizaci aktivity jsou obsaženy jak náklady na realizaci školení, tak také osobní náklady odborných zaměstnanců (lektorů dalšího vzdělávání) při tvorbě výukového modulu a podpůrných studijních podkladů a jejich vydání pro následné využití cílovou skupinou. V aktivitě jsou rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

 

Číslo aktivity: 04 - CAD - Modelování součástí a tvorba výkresové dokumentace

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude vytvořen výukový modul "CAD - Modelování součástí a tvorba výkresové dokumentace" pro účely seznámení účastníků dalšího vzdělávání s moderním způsobem tvorby modelu součásti a její výkresové dokumentace. Výukový modul rozvíjí prostorovou představivost a technické myšlení účastníků v součinnosti s osvojením si moderních prostředků návrhů pomocí ICT techniky. Vytvořený výukový modul je směřován na získání praktických kompetencí v tvorbě modelů dílů a sestav pomocí CAD programu a tvorbě výkresové dokumentace dílu. Prohlubuje znalosti CAD systémů především v oblasti 3D modelování a využití parametrického modelování těles a sestav na počítači. Absolvent získá základní praktické zkušenosti ve 3D modelování.

Účastníci dalšího vzdělávání budou umět:

Výsledek vzdělávání bude ověřen praktickým předvedením tvorby modelu a jeho výkresové dokumentace. Vytvořený výukový modul přímo navazuje na RVP a ŠVP oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač. Realizace aktivity zahrnuje rozšiřující specializační školení lektorů dalšího vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí a dovedností lektorů v oblasti využití CAD systémů. Tohoto školení se zúčastní 5 lektorů - zaměstnanců školy. V nákladech na realizaci aktivity jsou obsaženy jak náklady na realizaci školení lektorů odborným dodavatelem, tak také osobní náklady odborných zaměstnanců (lektorů dalšího vzdělávání) při tvorbě výukového modulu a podpůrných studijních podkladů a jejich vydání pro následné využití cílovou skupinou. V aktivitě jsou rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

 

Číslo aktivity: 05 - CAM - Tvorba programu pro CNC stroj

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude vytvořen výukový modul "CAM - Tvorba programu pro CNC stroj" pro účely seznámení účastníků dalšího vzdělávání s moderním způsobem tvorby programu pro obrábění na CNC stroji. Účastníci se seznámí s postupem tvorby a generování NC kódu pro výrobu dílu na obráběcím stroji za pomoci CAM systému. Výukový modul připraví účastníka kurzu k výrobě součásti pomocí CNC strojů na základě modelu, vytvořeného v CAD/CAM systému.

Vytvořený výukový modul přímo navazuje na RVP a ŠVP oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač.

Realizace aktivity zahrnuje rozšiřující specializační školení lektorů dalšího vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí a dovedností lektorů v oblasti využití CAM systémů. Tohoto školení se zúčastní 5 lektorů - zaměstnanců školy. V nákladech na realizaci aktivity jsou obsaženy jak náklady na realizaci školení lektorů odborným dodavatelem, tak také osobní náklady odborných zaměstnanců (lektorů dalšího vzdělávání) při tvorbě výukového modulu a podpůrných studijních podkladů a jejich vydání pro následné využití cílovou skupinou. V aktivitě jsou rovněž rozpuštěny osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

 

Číslo aktivity: 06 - Moderní metody výroby modelů 3D tiskem

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude pořízena 3D tiskárna pro výuku moderní tvorby modelů. Následně budou lektoři dalšího vzdělávání absolvovat specializační školení, zaměřené na použití materiálů a výrobu modelu jeho vytištěním na 3D tiskárně - 5 osob.

V rámci aktivity bude vytvořen výukový modul "Moderní metody výroby modelů 3D tiskem" pro účely seznámení účastníků dalšího vzdělávání s moderním způsobem tvorby a výroby modelu součásti. Výukový modul rozvíjí prostorovou představivost a technické myšlení účastníků v součinnosti s osvojením si moderních prostředků návrhů a výroby dílů pomocí ICT techniky. Výukový modul je směřován na získání praktických kompetencí v obsluze a programování 3D tiskárny, volbě materiálu a výrobě modelu 3D tiskem. Pro podporu výuky práce na tomto zařízení bude vytvořen studijní materiál.

Vytvořený výukový modul přímo navazuje na RVP a ŠVP oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač.

V nákladech na realizaci aktivity je obsaženo pořízení 3D tiskárny. Realizace aktivity dále zahrnuje rozšiřující specializační školení lektorů dalšího vzdělávání za účelem zvýšení odborných znalostí a dovedností lektorů v oblasti výroby modelů a prototypů 3D tiskem. Tohoto školení se zúčastní 5 lektorů - zaměstnanců školy. V nákladech na realizaci aktivity jsou obsaženy jak náklady na realizaci školení lektorů odborným dodavatelem, tak také osobní náklady odborných zaměstnanců (lektorů dalšího vzdělávání) při tvorbě výukového modulu a podpůrných studijních podkladů a jejich vydání pro následné využití cílovou skupinou. V aktivitě jsou rovněž rozpuštěny osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

 

Číslo aktivity: 07 - Pilotní výuka "Programování CNC - FANUC"

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude provedeno pilotní vyzkoušení výuky modulu "Programování CNC - FANUC" při využití ICT techniky, pořízeného softwarového vybavení a vytvořeného pracovního sešitu pro výukový modul.

Rozpočtové náklady na tuto aktivitu zahrnují jak náklady na personální zajištění výuky odbornými lektory dalšího vzdělávání při přípravě a během výuky tohoto výukového modulu, tak jsou zde rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

Účastníci pilotní výuky, kteří úspěšně ukončí výukový modul, obdrží potvrzení o absolvování pilotního ověření výukového modulu a budou započítáni do úspěšně podpořených osob.

 

Číslo aktivity: 08 - Pilotní výuka "Seřízení a obsluha CNC stroje"

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude provedeno pilotní vyzkoušení výuky modulu "Seřízení a obsluha CNC stroje" při využití vytvořeného pracovního sešitu. Získané poznatky si účastníci procvičí na konkrétním příkladu seřízení stroje pro obrábění jednoduchých dílů a tyto díly na CNC stroji obrobí.

Rozpočtové náklady na tuto aktivitu zahrnují jak náklady na personální zajištění výuky odbornými lektory dalšího vzdělávání při přípravě a během výuky tohoto výukového modulu, tak také náklady na spotřebované řezné nástroje, polotovary a materiálové zajištění praktické části výuky na obráběcím stroji pro účastníky cílové skupiny.

V aktivitě jsou rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

Účastníci pilotní výuky, kteří úspěšně ukončí výukový modul, obdrží potvrzení o absolvování pilotního ověření výukového modulu a budou započítáni do úspěšně podpořených osob.

 

Číslo aktivity: 09 - Pilotní výuka "Moderní metody řezání materiálu a popisování dílů laserem"

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude provedeno pilotní vyzkoušení výuky modulu "Moderní metody řezání materiálu a značení dílů laserem" při využití ICT techniky, pořízeného softwarového vybavení a vytvořeného pracovního sešitu.

Rozpočtové náklady na tuto aktivitu zahrnují jak náklady na personální zajištění výuky odbornými lektory dalšího vzdělávání při přípravě a během výuky tohoto výukového modulu, tak také náklady na spotřebované polotovary a materiálové zajištění praktické části výuky práce na řezacím a popisovacím laseru pro účastníky cílové skupiny. V aktivitě jsou rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

Účastníci pilotní výuky, kteří úspěšně ukončí výukový modul, obdrží potvrzení o absolvování pilotního ověření výukového modulu a budou započítáni do úspěšně podpořených osob.

 

Číslo aktivity: 10 - Pilotní výuka "Moderní metody výroby modelů 3D tiskem"

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude provedeno pilotní vyzkoušení výuky modulu "Moderní metody výroby modelů 3D tiskem" při využití pořízené ICT techniky a vytvořeného studijního materiálu.

Rozpočtové náklady na tuto aktivitu zahrnují jak náklady na personální zajištění výuky odbornými lektory dalšího vzdělávání při přípravě a během výuky tohoto výukového modulu, tak také náklady na materiálové zajištění praktické části výuky práce na 3D tiskárně pro účastníky cílové skupiny. V aktivitě jsou rovněž zahrnuty osobní náklady administrativních zaměstnanců projektu.

Výstup klíčové aktivity:

Účastníci pilotní výuky, kteří úspěšně ukončí výukový modul, obdrží potvrzení o absolvování pilotního ověření výukového modulu a budou započítáni do úspěšně podpořených osob.Page generated in 0.1257 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál