Modernizace a inovace náplně výuky v oblasti programování CNC strojů pro obor mechanik seřizovač-mechatronik

O projektu

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.08/01.0053

Datum zahájení projektu:    1. 12. 2008
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2011

Rozpočet projektu:            1,67 mil. Kč

 

Stručný obsah projektu:

Vzhledem k současným regionálním i celorepublikovým trendům, kdy je patrná trvalá a intenzivní poptávka po pracovnících se strojírenským vzděláním, kteří jsou schopni programovat a obsluhovat moderní CNC stroje, vedení SOŠ Slavičín se rozhodlo realizovat projekt, který rozšíří a hlavně zkvalitní nabídku vzdělávacích služeb v této oblasti. Zároveň nastaví výuku ve strojírenských oborech tak, aby se co nejvíce přiblížila praxi.
Předmětem realizace projektu je podpora výuky programování CNC strojů prostřednictvím moderních softwarových a hardwarových nástrojů zejména pro vzdělávání žáků oboru Mechanik seřizovač-mechatronik.
Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek výuky a zpřístupnění v průmyslové praxi využívaných programovacích nástrojů žákům. Tím dojde ke zvýšení jejich připravenosti a konkurenceschopnosti pro uplatnění na trhu práce.
Plánované aktivity projektu budou realizovat vedoucí a pedagogičtí pracovníci školy v souladu s jejich zaměřením.
Projekt je rovněž úzce provázán s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a spoluprací s partnerem projektu také pracovníků z oblasti podnikatelské sféry se strojírenským zaměřením.

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou žáci strojírenských oborů převážně čtyřletého studia v oboru Mechanik seřizovač-mechatronik. V rámci této cílové skupiny lze identifikovat velmi široké územní zaměření, které lze identifikovat především spádovou oblastí Slavičína, územím Zlínského kraje, ale i celou ČR.
Do projektu budou žáci zapojeni od 2. ročníku studia. Výuka bude probíhat v počítačové učebně praktického vyučování. Co se týče zájemců o studium budou v souladu se zaměřením projektu informováni o možnostech studia na SOŠ a cíleně oslovováni v souladu s jejich profilací.

Doplňkové cílové skupiny:

Pedagogičtí pracovníci SOŠ Slavičín: jejich zapojením do realizace projektu dojde ke zvýšení jejich kompetencí a dovedností, především v oblastech ICT a výuky technických oborů.
SOŠ Slavičín: realizací projektu dojde ke zviditelnění organizace a zajištění většího přílivu potenciálních klientů.
Zaměstnavatelé, včetně partnera projektu: zkvalitněním výuky a rozvojem kompetencí žáků SOŠ dojde k růstu jejich využitelnosti ve výrobním procesu za vynaložení nižších nákladů ze strany potenciálního zaměstnavatele a to především ve vztahu k nákladům na zaškolení zaměstnance.
Zlínský kraj: jako zřizovatel SOŠ Slavičín bude minimalizovat náklady na zabezpečení výuky v oboru Mechanik seřizovač-mechatronik, které budou moci být využity jiným způsobem.
Úřad práce Zlín: jako sociální partner bude zapojen do aktivity zaměřené na rozvoj spolupráce vzdělávacích institucí a společností z výrobního sektoru ve vztahu k podpoře uplatnění absolventů na trhu práce, což je v souladu s posláním samotného ÚP.

Partner projektu:

PGI MORAVA, s.r.o.

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce):
Hlavním výrobním odvětvím partnera je strojírenská výroba, a to opracování kovů na klasických i CNC soustruzích, frézování a ruční úprava součástí. V souladu s výše uvedeným byla společnost, jejíž zaměstnanci mají dlouholetou zkušenost s prací na obráběcích CNC strojích vybrána jako vhodný partner, který bude bez nároku na finanční plnění poskytovat SOŠ metodickou pomoc prvotně při instalaci nového zařízení a následně při implementaci tohoto zařízení do provozu tak, aby byl maximalizován užitek z jeho využívání a nedošlo ke zbytečnému zvýšení nákladů při nedokonalé manipulaci s přístrojem.Page generated in 0.0807 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál