Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalizace centra pro odborné vzdělávání

O projektu

Projekt si klade za cíl zvýšit kvalitu odborného vzdělávání na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole
Slavičín pomocí revitalizace a modernizace centra pro výuku odborných předmětů a odborného výcviku.
Revitalizací dojde k zatraktivnění výuky nabízených oborů a tím ke zvýšení zájmů žáků a rodičů o studium ve
strojírenských, automobilových, stavebních, elektrotechnických a gastronomických oborech na škole žadatele.
Modernizace centra přispěje k lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Realizací projektu dojde k podpoře
335 žáků školy, vybavení dílen a učeben pro odborný výcvik moderními technologiemi a strojovým vybavením,
rekonstrukci sociálního zázemí dílen a bezbariérovým úpravám.
Projekt svým zaměřením navazuje na cíle podoblasti 2.2.3 podpory zlepšování infrastruktury pro rozvoj
vzdělávání ROP a je v naprostém souladu s danou výzvou.

 

 

 

 Page generated in 0.0779 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál