Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalizace centra pro odborné vzdělávání

Úvod

Identifikace operačního programu

Číslo operačního programu:

Název operačního programu:

CZ.1.12

ROP NUTS II Střední Morava

Číslo prioritní osy:

Název prioritní osy:

 

12.2

Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Číslo oblasti podpory:

 

12.2.2

Název oblasti podpory:

 

Rozvoj měst

Číslo podoblasti podpory:

Název podoblasti podpory:

 

12.2.2.3

Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

Číslo výzvy:

 

41

Název výzvy:

 

Výzva č. 41/2013 - 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, platnost od

14.3.2013  do  30.4.2013

Typ účetní jednotky:

Účetní osnova:

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:

 

Pro ÚSC, PO, SF a OSS

410/2009  Sb.      701 - 710, v platném zněn

Projekt

Název projektu:

Název projektu anglicky:

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalizace centra pro odborné vzdělávání

Gymnázium J. Pivečky a SOŠ Slavičín - revitalization of vocational training center

Datum zahájení projektu:

01.04.2013        Datum ukončení projektu:       31.01.2015

Doba trvání projektu:

22  měsíce

Celkové způsobilé výdaje projektu:

22  533 910, 33

 

Jiné peněžní příjmy projektu:

0 , 00

 

Příjmy projektu dle článku 55:

0 , 00

 

Celkové způsobilé výdaje připadající na finanční mezeru:

22  533 910, 33

 

Zakládá projekt veřejnou podporu:

Ne

 

Režim veřejné podpory:

Nerelevantní

 

Odkaz na fotogalerii projektu

 

http://www.sosslavicin.cz/fotogalerie-ropPage generated in 0.1021 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál