Rovná šance

Úvod

Projekt Rovná šance je nastavení systému práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich motivace k dalšímu rozvoji a eliminaci negativních jevů, které vznikají z důvodu vyloučení jedinců ze společnosti. Doplňkovým cílem je pak převence předčasných odchodů ze vzdělávacího systému, což je cíl napojený nejen na potřeby žáků SOŠ Slavičín, ale rovněž žáků základních škol. Do projektu jsou tedy zapojeni jak žáci SOŠ Slavičín, tak žáci partnerské školy ZŠ Slavičín. Díky tomuto projektu je škola schopna lépe reagovat na specifické vzdělávací potřeby žáků. Konkrétní opatření jsou zaměřena na zvyšování dovedností a kompetencí zástupců cílové skupiny a snižování rozdílů v úrovni jejich personálního rozvoje. Pro žáky budou vytvořeny nové výukové materiály, které jim mají pomoci při vzdělávání s ohledem na jejich specifické potřeby.

Více o projektuPage generated in 0.0989 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál